Er du ny i området?

Velkommen som ny her på Wegeners Vej. Der er sikkert nogle ting, du ikke ved om vores grundejerforening. Vi vil i det følgende forsøge at fortælle dig om det meste.

Foreningen blev stiftet den 21. marts 2001 og omfatter 41 ejendomme. Vores vej er privatejet og ejes af grundejerforeningen. Vi har således pligten til vedligeholdelse og evt. fornyelse af vejbelægning.

Du skal betale et årligt kontingent, der fastsættes på vores generalforsamling.

De grønne områder, der ligger rundt og mellem ejendommene og ved mosen, tilhører også grundejerforeningen. Vi har ansvar for vedligeholdelsen.

Overordnet er området underlagt lokalplan nr. 3.19 og vedtægter vedtaget den 21. marts 2001.

Derudover har vi vedtaget på generalforsamlingen, at vi ikke parkerer vores biler og trailere på vejen eller fortorvet. Dette for at sikre områdets legende børn (om sommeren) og for at sikre en fornuftig snerydning om vinteren.

Vi har ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, at vi holder passende lav hastighed på vejen.

På generalforsamling i 2018 vedtog vi, at der samtidig med snerydning og saltning af vejene, også bliver foretaget en snerydning og saltning af fortorvene. Dette foretages kun én gang i døgnet, og det er altid grundejerens ansvar at vintervedligeholde sit fortorv.

Hvis du forventer at udfolde dig med et særligt højt støjniveau f.eks. i forbindelse med en havefest, er det en god ide at orientere dine naboer, ligesom det er en god ide ikke at klippe græs og hæk, skære brænde med motorsav eller arbejde med støjende redskaber, hvis du ved, din nabo holder fest eller grillaften. Kort sagt: Vis hensyn.

Sommerfesten holdes én gang årligt i august måned. Det forventes, at I og jeres børn m.fl. deltager både i festen og i forberedelserne og  afrigning af telte m.m.

Den fælles arbejdsdag afholdes ligeledes en gang om året oftest i foråret eller den tidlige sommer, hvor vi også forventer, at du kan afse et par timer til deltagelse i vedligeholdelse af fællesarealerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen