Randbeplantning

Der har gennem tiden været rejst spørgsmål om randbeplantning på nord-, øst- og sydsiden af grundejerforeningens område i henhold til lokalplan 3.15.

Der har været følgende korrespondance med Holbæk kommune:

  • I 2002: Grundejerforeningens spørgsmål til kommune. Se her.
  • I 2002: Kommunens svar til grundejerforeningen. Se her.
  • I 2005: Kommunens svar til grundejerforeningen: Se her.
  • I 2018: Kommunens spørgsmål til grundejerforeningen om poplerne på øst- og sydsiden. Se her
  • I 2018: Kommunens svar til grundejerforeningen. Se her.